Yıldız Gaz Armatürleri - Garanti Kuralları

TEKNİK BİLGİLER / Garanti Kuralları

GARANTİ KURALLARI

EWM AG, ürünlerindeki malzeme ve işçiliğin kusursuz durumda olduğunu garanti eder. Garanti süresi içerisinde ürünün malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olduğu görülürse, vereceğimiz karara göre ücretsiz onarım veya ürünün yenisiyle değiştirilmesi söz konusudur. Garanti fatura tarihinden itibaren geçerli olur. EWM garanti koşullarını dilediği zaman gelecekte etkili olacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Garanti temelleri

Garanti kapsamından tam anlamıyla yararlanabilmenin ön koşulu ürünlerin EWM kullanma kılavuzuna uygun olarak işletilmesi ve ilgili geçerli yasal öneri ve gerekliliklere uyulması ile yıllık bakım ve kontrol işleminin EWM tarafından yetkilendirilmiş bir partner tarafından gerçekleştirilmesi ve ürünün EWM ana sayfasına kaydedilmesidir (bkz. “Garanti, bakım ve kontrole ilişkin bilgiler”).

Söz konusu olabilecek garanti tamiratları sadece EWM tarafından yetkilendirilmiş olan bir partner tarafından gerçekleştirilebilir – aksi takdirde garanti geçersiz olur.

 

GARANTİ SÜRELERİ

5 yıl garanti kapsamı:

  • Ana transformatör
  • Çıkış empedans bobini
  • İkincil dönüştürücü modül

3 yıl garanti kapsamı:

  • Güç kaynakları *
  • Tel sürme üniteleri *
  • Soğutma cihazları *
  • Tekerlekli araba *

2 yıl garanti kapsamı:

  • Soğutucu madde pompaları

*Tam 3/5 yıllık ewm garantisinin ön şartı bu ürünlerin ewm ana sayfasına kaydedilmesidir!

 

Garanti Sınırlandırması

Mekanik eskimeye veya doğal bir sıkışmaya maruz kalan çoğaltılamaz nitelikteki yazılım hataları ve parçalar (örn. tel besleme ünitesi, tel besleme makarası, tel besleme ünitelerinin yedek/aşınan parçalar, iş parçası ucu, elektrot penseleri, bağlantı ve uzatma kabloları, şebeke ve kontrol hatları, soketler, torç yedek/aşınan parçalar, selenoik valfler, tekerlekler, soğutma sıvısı vb.), garanti kapsamı dışındadır.

 

Garanti kapsamı dışında kalanlar

Aşağıdaki koşullarda garanti talebi söz konusu olamaz:

İlgili EWM ürünleri orijinal EWM aksesuarları (örn. ara hortum paketi, uzaktan kumanda, bağlantı hattı, soğutma sıvısı, vb.) ve/veya orijinal EWM yedek ve aşınan parçalar ile kullanılmadığında.

EWM tarafından yetkilendirilmemiş olan kişilerce müdahale edildiğinde.

Ürünlerin kullanma kılavuzunda belirtilmiş olan performans ve teknik verilerini aşan şekilde kullanılması ve aşırı yüklenmesi durumunda.

Belirlenmiş amaca uygun olmayan bir kullanım söz konusu olduğunda.

Uygun olmayan değişikliklerin ve/veya tamiratların gerçekleştirilmiş olması durumunda.

Kısmen veya tamamen demonte edilmiş ürünler söz konusu olduğunda.

/ Kaza, yanlış kullanım, kurallara aykırı kullanım, yanlış montaj, şebekede söz konusu olan arızalar veya kusurlar, dikkatsizlik, zor kullanma, talimatları ve kullanma kılavuzlarını dikkate almama, yetersiz bakım (bakınız "Bakım ve Kontrol" bölümü), yabancı etkenlerden kaynaklanan hasarlar, doğal felaketler veya kişisel kaza durumlarında garanti geçersiz olur

Garanti Talebi

Garanti ile ilgili taleplerinizde, lütfen sadece EWM firmasına veya EWM tarafından yetkilendirilmiş bir partnere başvurunuz.

Garantinin geçerli olması için makinenin seri numarasının bulunduğu orijinal faturanın ibraz edilmesi gerekmektedir. Güç kaynakları, tel besleme üniteleri ve soğutma cihazları için ayrıca ürünün garanti sertifikası gereklidir.